Producenci

Postpłciowość? Praktyki i narracje tożsamościowe w ponowoczesnym świecie

Postpłciowość? Praktyki i narracje tożsamościowe w ponowoczesnym świecie

red. A. E. Banot, A. Barabasz i R. Majka

Więcej szczegółów


26,00 zł brutto

Stan: Tego produktu brak w magazynie

30 inne produkty z tej samej kategorii:

Postpłciowość? Praktyki i narracje tożsamościowe w ponowoczesnym świecie

redakcja: A. E. Banot, A. Barabasz i R. Majka

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2013

 

Praca zbiorowa pt. Postpłciowość? Praktyki i narracje tożsamościowe w ponowoczesnym świecie stanowi interesującą propozycję interdyscyplinarnego spojrzenia na zagadnienia opartych na kategoriach gen derowych negocjacji tożsamościowych w szeroko pojętej kulturze współczesnej, którą redaktorzy tomu określają mianem „świata ponowoczesnego”. Pojęciem, które stanowi wątek przewodni tomu jest „postpłciowość”. Pojęcie to rozumiane jest różnie przez autorki i autorów zamieszczonych w pracy tekstów, co nie dziwi, ponieważ nie jest to pojęcie o ściśle ustalonym znaczeniu czy też, powiedzmy, tożsamości. Przesłaniem tomu jest ukazanie społecznych i tożsamościowych funkcji podziału na męskość i kobiecość, zakwestionowanie podziału tej normatywnej władzy, oraz zarysowanie sytuacji, w której transgresja owej dychotomii stanowi o możliwości zmiany polityki tożsamościowej i, co za tym idzie, także kondycji jednostki w społeczeństwie. Zamieszczone w pracy artykuły odnoszą się to tej problematyki z różnych perspektyw, proponują wielorakie punkty widzenia, lecz tym, co je łączy, jest spojrzenie na płeć i płciowość jako na dyskursywną sferę negocjacji i zmienności raczej niż na raz na zawsze narzuconą nam normę. Jednym z ważnych wątków, który przewija się w pracy i jest obecny w nieomal każdym z wybranych przez Redaktorów tomu artykułów jest kwestia zaniku wyraźnej różnicy pomiędzy męskością i kobiecością, oraz analiza zaniku tego przyczyn, skutków i perspektyw. Zaproponowana w tomie perspektywa badawcza jest dosyć szeroka i, powiedziałbym, pojemna, co ukazuje wagę zawartych w nich dociekań dla wielu dyscyplin akademickich. Uważam, że proponowana publikacja stanowiła będzie bardzo interesujący, i potrzebny, przyczynek do toczącej się w Polsce polemiki (nie tylko na gruncie akademickim), dotyczącej poruszanych zagadnień.


Z recenzji prof. zw. dr. hab. Tadeusza Rachwała
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

 

Spis treści


ALEKSANDRA E. BANOT, RAFAŁ MAJKA
Wstęp………………………………………………………………………………………


Teoria i praktyka postpłciowości

 

TOMASZ SIKORA
Uwikłan( ) w postpłciowość ………………………………………………………………
MACIEJ SOKOŁOWSKI-ZGID
Intymny bunt – przeciwko społecznym normatywizmom płciowym ……………………..
MICHAŁ ABEL PELCZAR
Fantazmatyczne anatomie/anatomia fantazmatu: Jeffree Star a postpłciowość …………..
JUSTYNA STRUZIK
Płeć 2.0 ……………………………………………………………………………………
EWELINA CIAPUTA
Alternatywna pornografia i negocjacje tożsamości późnonowoczesnych
podmiotów społecznych ………………………………………………………………….


Płeć w społeczeństwie i kulturze


BEATA MYTYCH-FORAJTER
Torebka Tinky’ego Winky’ego albo płeć, która zawadza.
Problem płciowej tożsamości bohaterów serialu Teletubisie …………………………………
GABRIELA DRAGUN
Białe sukienki i nieme usta.
O dziewczęcej niedojrzałości w sztuce polskich artystek młodego pokolenia ………...
KATARZYNA PAWLAK
Między honorem i hańbą, czyli cielesna tożsamość jako postkolonialna narracja ………
JULIUSZ GRZYBOWSKI
Eunuch czyli Aleksander …………………………………………………………………
KAZIMIERZ WOJNOWSKI
Autoobraz cielesności kobiety w kontekście postrzegania
własnego wyglądu z perspektywy heteropłciowej. Zarys kwestii z kultury ciała………..
ALEKSANDRA HULEWSKA
Poza kategorią płci – utopia czy realna możliwość? …………………………………….
ANETA USZKIEWICZ
Na pograniczu płci – transseksualizm ……………………………………………………
Przełamując dychotomię płci w Polsce. Porównanie sytuacji osób
transgenderowych w Polsce oraz w innych krajach europejskich………………………....


Płeć a literatura. Płeć a język


BŁAŻEJ WARKOCKI
Thomas i Tomasso, czyli wywrotowa lekkość symetrii ………………………………….
ALEKSANDRA E. BANOT
W poszukiwaniu kobiecego (?) „ja”. Autonarracja tożsamościowa ……………………..
ADRIAN MRÓWKA
„Mężczyzna neurotyczny” w polskiej prozie XXI wieku. Zarys problemu ……………..
IWONA GRALEWICZ-WOLNY
Maria(n). O Kieszonkowym atlasie kobiet Sylwii Chutnik ………………………………
RENATA DAMPC-JAROSZ
Florentin, Malina, NN, czyli rozważania o „wyższym człowieczeństwie”
na przykładzie wybranych tekstów niemieckojęzycznego pisarstwa kobiet ……………
Polszczyzna wobec nienormatywnych zachowań i tożsamości płciowych.
Problemy nominacji …………………………………………………………………….
ANETA BANASZEK-SZAPOWAŁOWA
Frazemy i stereotypy lingwomentalne jako reprezentacje skojarzeniowe
kategorii płci w polskich i rosyjskich ankietach matrymonialnych w Internecie ………


Notki biograficzne autorek i autorów …………………………………………………...


Summary…………………………………………………………………………………..

  • Okładka Miękka
  • ISBN 978-83-62292-63-9

Brak komentarzy klienta.

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze. Proszę sie zalogować.

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Realizuj zamówienie