STOP GWAŁTOM
[STOP GWAŁTOM]
Plakat autorstwa © Rodchenko & Stepanova Archive, DACS, RAO, 2011 udostępniony Feminotece przez organizację Rape Crisis Scotland
Jak możesz pomóc

"Przemoc ze względu na płeć jako problem i wyzwanie dla mężczyzn" Jackson Katz

"Jak wychowywać naszych synów i uczyć ich bycia mężczyzną?" Tony Potter

"Mężczyźni przeciwko przemocy seksualnej mężczyzn wobec kobiet" Jacek Fenderson

Mity i fakty na temat przemocy wobec kobiet

10 porad jak zapobiegać gwałtom

Jak długo społeczeństwo kieruje akcję prewencyjną tylko do kobiet, tak długo nie dostrzega rzeczywistego problemu
– sprawców zgwałceń.

Karen Smith, Centrum dla ofiar napaści seksualnej w Edmonton

10 porad jak zapobiegać gwałtom

Poniższy zestaw porad skierowany jest do mężczyzn. Jest to ironiczne (choć nie do końca) odwrócenie panującej tendencji – zwykle kobietom radzi się, jak mają się zachowywać, ubierać itd., by nie doświadczyć przemocy czy przemocy seksualnej i unikać zagrożenia. Tymczasem, to nie kobiety, które doświadczają przemocy są tu problemem, lecz mężczyźni, którzy tę przemoc stosują.

1. Jeśli kobieta mówi „nie” to znaczy „nie”.

2. Nie wrzucaj kobietom narkotyków do drinków.

3. Kiedy widzisz kobietę idącą samotnie, zostaw ją w spokoju.

4. To, że pomogłeś komuś naprawiać samochód, nie daje ci prawa do seksu w zamian.

5. Nie tłumacz swojej agresji wobec innych tym, że to oni ciebie prowokują.

6. Winda to nie ring, nie atakuj w niej.

7. PAMIĘTAJ! Z osobą, która śpi lub jest nieprzytomna – nie można uprawiać seksu. To nie seks – to gwałt!

8. Seks, na który kobieta nie wyraża zgody – to gwałt.

9. Traktuj inne kobiety tak, jak chciałbyś, aby twoi koledzy traktowali bliskie ci osoby - twoją dziewczynę, siostrę czy matkę.

10. Nie gwałć. Nie bądź tym, który to robi.


Dopóki więcej mężczyzn nie zaangażuje się w walkę z przemocą wobec kobiet, nie ma szans na radykalne jej zmniejszenie